Difference for main/hudlog.c from version 1.2 to 1.3


version 1.2 version 1.3
Line 76
 
Line 76
  if (fhudlog)   if (fhudlog)
  fprintf(fhudlog,"%02i:%02i:%02i ",lt->tm_hour,lt->tm_min,lt->tm_sec);   fprintf(fhudlog,"%02i:%02i:%02i ",lt->tm_hour,lt->tm_min,lt->tm_sec);
  while (*message){   while (*message){
  if (*message==0x01){//filter out color codes   if (*message>=0x01 && *message<=0x03){//filter out color codes
  message++;   message++;
  if (!*message)break;   if (!*message)break;
  }else if (*message==0x02){//filter out color reset code   }else if (*message>=0x04 && *message<=0x06){//filter out color reset code
  }else{   }else{
  if (HUD_log_messages)   if (HUD_log_messages)
  printf("%c",*message);   printf("%c",*message);

Legend:
line(s) removed in v.1.2 
line(s) changed
 line(s) added in v.1.3